WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR

İş bu sözleşme ../../20.. tarihinde ticari merkezi Armağanevler Mahallesi Dere Sokak No:81-83 A Blok Kat:4 Daire:9adresinde mukim Eren ERKOCA (Lacivert Bilişim) olarak anılacaktır) ile ………………………………………………………………………………………………………………. adresinde mukim ………………………………………………………………………………………………………. (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının Eren ERKOCA tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri hosting hizmetini ve domain tescilini Eren ERKOCA’nden talep ederse web tasarım hizmet bedeline ilave edilecektir.

3.2. Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede Eren ERKOCA’ya iletmelidir. Müşterinin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı Eren ERKOCA sorumlu tutulamaz.

3.3. MÜŞTERİ, Eren ERKOCA tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Eren ERKOCA’ya ait olduğunu, bu
yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Eren ERKOCA’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.5. MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında Eren ERKOCA mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı Eren ERKOCA’nden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 4: Eren ERKOCA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarım) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3. Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen
düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra Eren ERKOCA’nın belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.4. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Hem Eren ERKOCA hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü sahışlarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

5.1 Eren ERKOCA, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder. 5.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının,
herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan Eren ERKOCA mesul değildir.

MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 7: TEBLİGATLAR

İş bu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8: GARANTİ

Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır. Eren ERKOCA tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma
getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

MADDE 9: ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller hariç …Aylık Olarak…(12 AY)…1750.00………… TL’sı olarak belirlenmiştir.

Müşteri bu ücretin %50’sini peşin, %50’sini iş bitiminde fatura karşılığı ödeyecektir. İş bitiminde site hazır halde yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edilip, gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra ödeme yapılmalıdır. Gecikme halinde ekstra ücret uygulanacaktır.(Tek seferlik yapılan web yazılım işlemleri için geçerli)

MADDE 10: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ

Web sitesinin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise Eren ERKOCA aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

10.1 Müşteri için yapılmış olan tüm tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, kurumsal evraklar, logo, kartvizit ve diğer matbuu evraklar, mockup sunumlar dahil) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda Eren ERKOCA işin %100’ünü tamamlamamış / teslim etmemiş olsa dahi peşin olarak aldığı sözleşme tutarında belirtilen %50’lik ön ödeme kısmını müşteri talep etmeyecektir.

MADDE 11: PROJE AMACI & MOCKUP GÖRSELLEŞTİRMELER

Günümüz teknolojisine uygun, gerek görsel gerekse de teknolojik olarak kurumu en iyi şekilde temsil edecek projeyi oluşturmak.

En üst düzeyde arama motorları alt yapısına uygun olarak kurumun ziyaretçi sayısını maksimum düzeye çıkarmak.

Eren ERKOCA, Müşteri web sitesi için sunacağı/sunduğu dijital sunumlarda kullandığı tüm mockup (kartvizit, matbuu evrak tasarımları, kataloglar,
antetli zarflar v.b görselleştirmeler) tasarım ürünlerini baskı olarak üretip, herhangi bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak teslip edeceğini taahhüt etmez. Tüm mockup ürünler dijital sunumu görselleştirmek ve ürün algısını güçlendirmek için kullanılır. Müşteri talebi doğrultusunda bu dijital mockup görselleri ücreti karşılığında vektörel olarak Müşteri’ye teslim edilir. Müşteri bu dijital mockup ürünlerin baskı versiyonları için Eren ERKOCA’ndan fiyat teklifinde
bulunabilir.

MADDE 12: PROJE SİTE HARİTASI

Tüm içerik, ek hizmetlere ait ücret tablosu ve proje ayrıntıları / detayları EK-1 de belirtilmiştir.

MADDE 13: TEKNİK ŞARTNAME

•Firma kurumsal kimliğe uygun tasarım oluşturulacaktır.

•Teknolojiin elverdiği en üst hız seviyesine sahip olacak (sayfa oluşturma süresi ortalama 0.4 sn)

•HTML5 alt yapısı

•PHP yazılım dili

•Mükemmel derecede güvenli bir proje

•W3C sıfır hata sertifikası

•Tüm tarayıcılarda uyumluluk (IE8 üzeri ve tüm güncel tarayıcılar, IPAD uyumluluğu)

•Kullanıcı dostu tasarım

•%100 arama motoru optimizasyonu

•URL Rewrite (Perma Link)

•Sayfa isimleri ilgili içeriğin ismini taşıyacak

•CSS 3, XHTML

•Tüm sayfa içi geçişler arama motorlarının takip edebileceği düzende birbirine bağlanacaktır.

•Tüm link bağlantıları arama motorları için açıklayıcı metinler içerecektir.

•Her içerik sayfasına özel sayfa başlığı (title) tanımlanacaktır.

•Her içerik sayfasına özel açıklama (description) tanımlanacaktır.

MADDE 14: PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ

Eren ERKOCA müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin sitenin yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır.

Projenin yapım süreci ana sayfa onaylanmasının ardından 30 iş günüdür.

MADDE 15: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 15 (onbeş) maddeden ve 4 (dört) sayfadan oluşan işbu sözleşme ../../20.. tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.

  MÜŞTERİ

Eren ERKOCA

KAŞE İMZA

KAŞE İMZA

EK-1

CMS (İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ) PAKET ÖZELLİKLERİ & PROJE SİTE HARİTASI

KONU: Bu belgede CMS (içerik yönetim sistemi) yazılımınında var olan yazılım modeli ve tekniklerini, modülleri ve yazılım alt yapısı hakkında bilgiler mevcuttur.

MODÜLLER ve PAKET ÖZELLİKLERİ:

Genel Özellikler

•Türk Ticaret Kanunu ile tam uyumlu.

•İçerik yönetimi.

•Ürün/Katalog yönetimi

•Online HTML editör.

•SEO desteği.

•Çoklu dil desteği

•Haber/duyuru yönetimi.

•İletişim formu modülü

Türk Ticaret Kanunu

•Türk Ticaret Kanunu’nda, Şirketler için Web Sitesi Yayınlanması hakkında belirtilen maddelere tam uyumlu.

İçerik Yönetimi

•Sınırsız sayıda sayfa oluşturulabilir.

•İstenilen sayfaların altında alt sayfalar oluşturulabilir.

•Online HTML editörü ile sayfa ve ürün yönetimi çok rahat şekilde online olarak yapılabilir.

•Sayfaların meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.

•Özelleştirilebilir menü sistemi sayesinde istenildiği gibi menü yapısı oluşturabilir.

•Dosya yükleme imkanı.

•Otomatik galeri oluşturabilir ve istenilen sayfa da tek tuşla kullanılabilir.

•Otomatik slide sistemi oluşturabilir ve istenilen sayfa da tek tuşla kullanılabilir.

Ürün ve Kategori Yönetimi

•Sınırsız kategori ve alt kategori eklenebilir.

•Sınırsız ürün eklenebilir.

•Ürünlere sınırsız resim yüklenebilir.

•Ürünlerin ve kategorilerin meta bilgileri ile adresleri istenildiği gibi düzenlenebilir.

•Ürünler birden fazla kategoride kullanılabilir.

Form Yönetimi

•İletişim formları istenilen yapıda oluşturulabilir. (tasarımda hazırlanır, entegrasyonu Eren ERKOCA tarafından yapılır)

SEO Desteği (SEO Modülü Satın Alınmışsa)

•Sayfaların meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.

•Kategorilerin meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.

•Ürünlerin meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.

•Otomatik site haritası (sitemap) oluşturulur.

PROJE SİTE HARİTASI

Burada web sitesinin site ağacı (sayfaları) eklenecektir.